Welkom op de website van Vrijzinnigen Soest.

 
Rembrandtkapel

Soest, 11 maart 2019

Aan de leden en vrienden van de Rembrandtkapel van de Vrijzinnigen Soest

Tot ons verdriet moet ik u in kennis stellen van het overlijden van onze voorzitter en  dierbare lid de heer

Bert Timmers

Hij overleed in de vroege ochtend  van 10 maart jongstleden, in het bijzijn van zijn vrouw Ada en hun kinderen. Hij werd 75 jaar oud.

Een aantal maanden geleden werd Bert ernstig ziek en sinds een aantal weken verbleef hij in hospice ‘Demeter’ in de Bilt. Daarvoor woonde hij jarenlang met zijn vrouw Ada in de Valeriaanstraat in Soest.

Bert verblijft deze dagen in uitvaartcentrum De Engenhof, Albert Cuyplaan 196 te Soest, alwaar geen bezoek. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 14 maart van 19:00 tot 20.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.

We nemen afscheid van Bert a.s. vrijdag 15 maart om 10.45 uur in de Rembrandtkapel aan de Rembrandtlaan 20 te Soest. De dienst zal door mij worden geleid.

Aansluitend zal de begrafenis zijn om 12.45 uur op de Algemene begraafplaats Soest,  Veldweg 18, 3764 CP, Soest.

Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Eetvilla van den Brink, Soesterbergsestraat 122 te Soest.

Wij wensen zijn vrouw Ada, zijn kinderen en kleinkinderen toe dat zij geborgen mogenzijn in goede herinneringen. Wij denken in dankbaarheid aan Bert  en vertrouwen erop dat hij is opgenomen in Gods eeuwige vrede. 

ds. Evelijne Swinkels-Braaksma.


Bijeenkomsten en zondagsdiensten.

 

Datum         Tijd             Voorganger                    Organist

 

 

19 april         16.30 uur     Mw. ds. E.G. Swinkels-    Mw. A. Timmers-

                                       Braaksma                       van der Bent

                                       Goede Vrijdag

 

21 april         10.15 uur     Mw. ds. E.G. Swinkels-    Mw. A. Timmers-

                                       Braaksma                       van der Bent

                                       Pasen

 

5 mei            10.15 uur     Mw. ds. E.G. Swinkels-    Mw. A. Timmers-

                                       Braaksma                       van der Bent

  

26 mei          10.15 uur     Mw. ds. E.G. Swinkels-    Mw. A. Timmers-

                                       Braaksma                       van der Bent

 

2 juni           10.15 uur     Mw. ds. E.G. Swinkels-    Mw. A. Timmers-

                                       Braaksma                       van der Bent

 

9 juni           10.15 uur     Lekenpreek                     Mw. A. Timmers-

                                       Eerste pinksterdag         van der Bent