Organisatie‎ > ‎

Contact

Pastoraat
Mw. E.G. Swinkels - Braaksma 
tel.: 06 - 24 51 47 29
b.g.g. graag inspreken

Kerkgebouw
Rembrandtkapel
Rembrandtlaan 20
3761 AH Soest

Postadres
Vrijzinnigen Soest
Postbus 416
3760 AK  Soest

Mailadres

Bankgegevens
Vrijzinnigen Soest
NL06 ABNA 0553 5441 44

Bestuur
 
Voorzitter ad interim / Algemeen bestuurslid
Dhr. M. Slagt
tel.: 035 - 60 17698

Secretaris
Mw. H.D. Joustra - Hooijer
tel.: 06 - 8308 8893

Algemeen bestuurslid
Mw. T. Kemper - Hesse
tel.: 06 - 4367 1946
tel.: 035 - 54 17771