Organisatie‎ > ‎

Contact

Pastoraat
Mw. E.G. Swinkels - Braaksma 
evelijne.swinkels@planet.nl
tel.: 06 - 24 51 47 29
b.g.g. graag inspreken

Postadres
Vrijzinnigen Soest
Postbus 416
3760 AK  Soest

Kerkgebouw
Rembrandtkapel
Rembrandtlaan 20
3761 AH Soest
tel.: 035 - 601 6248

Bankgegevens
Vrijzinnigen Soest
NL06 ABNA 0553 5441 44

Bestuur
 
Voorzitter (waarnemend) /
Penningmeester
Dhr. D.J.J. van Ginkel
penningmeester@vrijzinnigensoest.nl
tel.: 06 - 16 94 06 03

Secretaris
Mw. H.D. Joustra-Hooijer
secretariaat@vrijzinnigensoest.nl
tel.: 06 - 8308 8893

Algemeen contactpersoon zondagsdiensten
Mw. J.H. van den Eijnden
lea.vandeneijnde@ziggo.nl
tel.: 035 - 601 2986