Wat vinden we belangrijk

Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, het humanisme, elementen van andere religies, kunst en wetenschap en levensverhalen.

Bij dit alles beseffen we dat geloven ook beleven is: intens ervaren van het onzegbare binnen in ons, om ons heen en boven ons uit, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van klanken, stilte en leegte en van harmonie. Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor een duurzame omgang met de aarde.

In onze vieringen en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en inleiders met een variatie in vormgeving en onderwerpen.

Verschillen in opvatting van mensen met diverse al dan niet kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend, maar verrijkend; ze vragen om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen. Geloven is geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en betekenis en mededogen voor al wat leeft en met vertrouwen in de toekomst.

Vrijzinnig Soest is een Open Geloofsgemeenschap en wil een ontmoetingsplaats zijn voor bezinning en gedachtewisseling en met aandacht voor elkaar.